חגית מעוז

הרצאה:

איך שיר פשוט משפר את מצב רוחי ונשמתי?

קול וביטוי כדרך להעצמה והתחזקות
לפרופיל מרצה