האני מאמין שלי

the main thing is to keep the main thing the main thing

נמרוד אלישר

המנוי שלך

נעים להכיר

נעים להכיר: יש לי המון ניסיון יש לי המון יש לי המון ניסיון יש לי המון יש לי המון ניסיון יש לי המון יש לי המון ניסיון יש לי המון יש לי המון ניסיון יש לי המון יש לי המון ניסיון יש לי המון יש לי המון ניסיון יש לי המון יש לי המון ניסיון יש לי המון יש לי המון ניסיון יש לי המון יש לי המון ניסיון יש לי המון יש לי המון ניסיון יש לי המון יש לי המון ניסיון יש לי המון