על אורקה ועל אורלי כרמון במדיות השונות

כל אישה היא מנהיגה – החיים הטובים נובמבר 2020

מרץ 2015

דצמבר 2015

מרץ  2016

שיחה על עסקים והבדלי תרבויות 

אורלי כרמון בהרצאה בכנס מנהיגות ישראלית בתפוצות 

8 בפברואר 2019 

הערוץ הישראלי בצפון אמריקה
נובמבר 2018 

אנשי השנה של הקהילה – מעצמת על של קשרים וחיבורים חובקי עולם

כתבות בעיתונות