Contact Info

אורלי כרמון

Features

Contact Info

Owner Message

אני מאמינה שהאחריות למה שקורה לנו בחיים נמצאת בידינו. אני מאמינה שחיבורים וקשרים איכותיים הם בסיס לא רק לעסקאות והצלחה בקריירה אלא, גם יכולים לפתוח לנו דלתות בתחומים רבים. זאת הסיבה שהקמתי את אורקה כקהילה נשית חזקה ומשמעותית
נעים להכיר: מייסדת ומנכ"לית אורקה הרשת הנשית העסקית והחברתית הגדולה מסוגה לחיבורים וקשרים בין נשים ישראליות משפיעות מ- 55 מדינות. הקשרים נעשים באמצעות כנסים, סמינרים, מסעות נשים, אקדמיה עסקית ופורום נשות עסקים גלובלי