דורית עדי

האני מאמין שלי

״ואהבת לרעך כמוך” אהבת האדם הקשבה אמפתיה הכלה ושיתוף