פרטי קשר:

מירי יכין תת-ניצב (בדימוס) וראשת הטקס הראשונה של הכנסת

Features

פרטי קשר:

האני מאמין שלי

אני מאמינה בערך המשפחתי כערך עליון והראשון במעלה. הורי העניקו לי את החינוך והערכים שעיצבו את דמותי. מאבי, נפתלי מאיר ז״ל, למדתי ללכת בדרך הישר. הוא לימד אותי מהם הקשבה, חמלה, ודרך ארץ. אמי רחל מאיר ז״ל היא המודל של חיי. היא דחפה אותי להציב יעדים ומטרות ולפעול להשגתם ולהגשמתם . היא נתנה לי את הכוח לא לפחד , להעיז , להאמין בעצמי, לאהוב את מה שאני עושה והכי טוב וכך להצליח.הערך השני שאני מאמינה בו הוא ערך החברות. לשמחתי בורכתי במעגלים חברתיים רבים, טובים ומגוונים. אני פועלת ככל יכולתי בקידומן של נשים והעצמתן. מאמינה שיש לקשר ולחבר חיבורים חברתיים ועסקיים.