מענית שלזינגר

האני מאמין שלי

בכל מצב  - גם כשקשה ומאתגר - יש גם הזדמנות.