פרטי קשר:

משוררת מצגות

פרטי קשר:

האני מאמין שלי

להיות אוטנטית - פירושו עבורי, זה להפוך ליצירתית ולתבוע בעלות על מי שאני, על איך שהאני, על הנשמע שלי, הנראה והמעוצב. ואלו באמצעות הבחירות של הסיפור, המילים והתמונות .