פרטי קשר:

רות דנן

פרטי קשר:

האני מאמין שלי

׳מודעות עצמית הבסיס למימוש עצמי והיא אוצר יקר כמו החיים עצמם׳